•    
  บอส สตูดิโอ (อุดรธานี)


   ถ่ายภาพ ชุดวิวาห์ ชุดแฟชั่น ชุดไทย ชุดนานาชาติ ชุดข้าราชการ ภาพชุดครอบครัว ภาพติดบัตรนักเรียน-นักศึกษา
  ทั้งในและนอกสถานที่
  รับ ตัด เช่า เช่าตัด ชุดวิวาห์ ชุดไทย
  บริการให้คำปรรึกษา วางแผนงานแต่งงานครบวงจร จัดดอกไม้งานแต่งงาน จัดงานเลี้ยง
  บริการถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอ งานพิธี